•   905523737737
  •   info@vokolojimerkezi.com

Ses teli felci nasıl tedavi edilir?

Ses teli felcinin tedavisi cerrahi tedavi veya ses terapisi ile yapılır. Ses teli felcinin tedavisi, tek veya çift taraflı olmasına göre değişkendir. Tek taraflı felçte esas amaç sesin düzelmesidir. Çift taraflı felçte ise ses ve nefes terazinin kefelerindeki ağırlıkların değişmesi gibidir; ses artarsa nefes azalır, nefes açıldıkça ses kısılır. Bu durumda amaç nefesi rahatlatmak, bunu […]

Read More »

Çift taraflı ses teli felci

Çift taraflı ses teli felcinin önde gelen bulgusu nefes darlığıdır. Çift taraflı ses teli felcinin kliniği daha ağır bir tablodur. Hastanın nefes alması zordur. Nefes verirken aynı zorluk yaşanmaz; bu bulgu astımla felci ayıran önemli bir ayrıntıdır. Bazen tanıda zorluk yaşanabilir, bu hastaların bir kısmı astım tedavisi görür. Verilen ilaç tedavisi sonuç vermeyince ilaç dozları […]

Read More »

Tek taraflı ses teli felci

Tek taraflı ses teli felcinde ses kısıklığı öne çıkan bulgudur. Tek taraflı ses teli felcinde sesin duyulması güçleşir, nefeslilik artar, ses tonunda incelme ve çatlamalar gelişir. Su içerken boğaza kaçması ve öksürme nöbetleri ortaya çıkabilir. Larengospazm (gırtlağın solunum yolunu kapatmak üzere kasılması) özellikle gece boğaza tükürük kaçması ile gece uykudan uyandıran nefessiz kalma atakları olabilir. […]

Read More »

Ses teli felci

Ses teli felci en sık guatr ameliyatlarından sonra cerrahinin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Ses teline motor (kasları hareket ettiren) sinir uyarısı götüren sinir, rekürren sinir olarak bilinir. Beyinden çıkarak gırtlağa giden sinir, ses teline gelmeden önce boyunda ilerlemesi ve geriye doğru kıvrılıp gırtlağa girerek ses tellerinin iç kaslarına girmesi nedeniyle rekürren (geriye dönen) sinir adını […]

Read More »

Klinik Vokoloji nedir?

Klinik vokoloji, ses hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili olan tıp dalıdır. Tanıda kullanılan objektif laboratuvar yöntemlerin yanında sübjektif yöntemler (hasta veya klinisyen algısına dayalı testler) de bu alana girer. Tedavi için ses terapisi yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması klinik vokolojinin temelidir. Fonocerrahi prensiplerinin de vokolojik düşünce ile yapılandırılması, ses hastasının tedavi bütünlüğünün korunması açısından önemlidir. […]

Read More »

Pedagojik Vokoloji nedir?

Pedagojik vokoloji, ses icracılarının hem profesyonel olmadan önceki eğitim sürecinde sesin gelişimine destek olmak, hem de mesleki olarak icra sesinin sürdürülebilir olması için çalışır. Yanlış yorumlanabilen pedagojik vokolojinin şan pedagojisinden farkı şöyle tanımlanabilir: Pedagojik vokoloji, şarkı söylemeyi öğretmeyi değil; sesle ilgili bilimsel tabanlı bilinç sağlamayı, şarkı söylerken ses sağlığını korumayı ve bunu geliştirerek sürdürmeyi amaçlar. […]

Read More »

Vokoloji nedir?

İnsan sesinin oluşumunu çok yönlü çok boyutlu olarak araştırma, ölçme ve değerlendirme; klinik uygulamalarla ses bozukluğunun tanı ve tedavisi; ayrıca pedagojik uygulamalarla profesyonel sesin geliştirilmesi, korunması, sağlıklı ve verimli bir şekilde ve istenen performans seviyesinde kullanılmasını ve sürdürülmesini sağlamak için çalışan bilimdir.

Read More »

LVVT teknik

Ses terapisinin amacı, hastaya sahip olduğu anatomik ve fizyolojik kapasitesi içinde olası en iyi sese ulaşması için yardımcı olmaktır. Farklı yöntemler arasında Lax Vox Ses Terapi Tekniği, silikon tüp ve su direnci kullanılarak sesi oluşturan mekanizmalarda denge ve uyum sağlayan, doğrudan sese yönelik ve genel kullanım amaçlı bir tekniktir. Hasta ve terapist, kolaylıkla tekniğe adapte […]

Read More »

laxvox

Lax Vox Ses Terapi Tekniği, doğrudan sesi değiştirmeye yönelik çok kanallı biyogeribildirim sağlayan bilişsel bir yaklaşımdır. Suya ses üfleme olarak tanımlayabileceğimiz Lax Vox Ses Terapi Tekniği, insan sesinin oluşumunu etkileyen tüm sistemleri etkileyen bütüncül bir tekniktir.  İletişime geçilebilen her yaşta, hastaların çabuk uyum sağlayabileceği, terapistin de gerek izlemi gerekse uygulaması açısından kolay uygulayabileceği bir tekniktir. Lax […]

Read More »

10 günden fazla süren ses kısıklığına dikkat!

Çoğu zaman yorgunluk ya da soğuk algınlığına bağlayıp doktora gitmeyi ertelediğimiz ses kısıklığı, gırtlak kanserinden, ses teli kistlerine kadar ciddi hastalıkların habercisi olabilir. 10 günden fazla süren ses kısıklıklarının önemsenmesi ve altında yatan sebeplerin araştırılması gerektiğini konusunda uyaran Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Şenel Beysel; ses kısıklıklarının nedenlerini ve yapılması […]

Read More »