Vokoloji nedir?

Vokoloji, insan sesinin habilitasyonu ile ilgili bilimsel çalışmalar ve pratik uygulamalar olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda belirtilen habilitasyon, yapabilir hale getirmek, donanımlı hale getirmek, başka bir deyişle icrayı geliştirmek, mükemmelleştirmek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla vokal habilitasyon sesin tamirinden çok özel ihtiyaçlar veya profesyonel icra için hazırlamak anlamındadır. Ancak vokoloji yaklaşımı, ses bozukluklarının tanı ve tedavisinde de söz konusudur. Bu düşünce ile vokoloji tanımı yeniden şöyle yapılabilir: ‘İnsan sesinin oluşumunu çok yönlü çok boyutlu olarak araştırma, ölçme ve değerlendirme; klinik uygulamalarla ses bozukluğunun tanı ve tedavisi; ayrıca pedagojik uygulamalarla profesyonel sesin geliştirilmesi, korunması, sağlıklı ve verimli bir şekilde ve istenen performans seviyesinde kullanılmasını ve sürdürülmesini sağlamak için çalışan bilimdir’. Vokoloji, farklı disiplinlerin aynı dili kullanarak aynı amaçla bir arada çalışmalarına olanak sağlar. Temel, pedagojik ve klinik vokoloji disiplinlerinin değişik yöntemlerle ulaştığı sonuçlar, büyük resmi oluşturacak şekilde birleştirilir.