Temel Vokoloji

Vokolojinin laboratuvar alanı, temel vokoloji olarak adlandırılabilir.

Temel vokoloji, ağırlıklı olarak sinyal işleme üzerinde çalışır. Sistemin dışarıdan algılanabilen/ölçülebilen sinyaller (akustik, elektriksel, aerodinamik sinyaller ve görüntüleme bulguları) aracılığıyla işleyişinin açıklanmaya çalışılması söz konusudur. Temel vokoloji içinde akustik, aerodinamik, biyomekanik, biyofizik, sibernetik, elektrik-elektronik, nöro-elektrofizyoloji, gibi disiplinler çalışır. Sesin oluşumunun bilimsel araştırılması yanında tanı ve tedaviye yönelik klinik uygulamalara destek olması amacıyla geliştirilen cihazlar uzun süren araştırma geliştirme çalışmalarının ürünüdür.