Çift taraflı ses teli felci

Çift taraflı ses teli felcinin önde gelen bulgusu nefes darlığıdır.

Çift taraflı ses teli felcinin kliniği daha ağır bir tablodur. Hastanın nefes alması zordur. Nefes verirken aynı zorluk yaşanmaz; bu bulgu astımla felci ayıran önemli bir ayrıntıdır. Bazen tanıda zorluk yaşanabilir, bu hastaların bir kısmı astım tedavisi görür. Verilen ilaç tedavisi sonuç vermeyince ilaç dozları artırılır ancak sonuç yine olumsuzdur.

Çift taraflı ses teli felcinde ses kısıklığı genellikle ikinci plandadır. Bazı hastalara ses teli felci olduğu açıklandığında ‘sesim kısık değil, nasıl olur?’ sorusu akla gelir. Gerçekten de ses telleri birbirlerine yakın konumda hareketsiz kaldıkları için ses çıkması mümkündür, ancak yine de felç öncesine göre sesin kuvveti azalmıştır.

Nadir olmakla birlikte bazı hastalarda çift taraflı ses teli felcinde ses telleri birbirlerinden uzakta hareketsiz kalırlar. Bu durumda hastanın sesi hemen hiç çıkmaz, ancak nefes alıp vermesi rahattır.