laxvox

Lax Vox Ses Terapi Tekniği, doğrudan sesi değiştirmeye yönelik çok kanallı biyogeribildirim sağlayan bilişsel bir yaklaşımdır.

Suya ses üfleme olarak tanımlayabileceğimiz Lax Vox Ses Terapi Tekniği, insan sesinin oluşumunu etkileyen tüm sistemleri etkileyen bütüncül bir tekniktir.  İletişime geçilebilen her yaşta, hastaların çabuk uyum sağlayabileceği, terapistin de gerek izlemi gerekse uygulaması açısından kolay uygulayabileceği bir tekniktir.

Lax Vox ses terapi tekniği, sesin tüm bileşenlerine (solunum- rezonans- vibrasyon örüntüsü- postür ve destek)  yönelik etkileri nedeniyle bütüncül, farklı ses patolojilerinde (hipo/hiperfonksiyonel ses bozuklukları) kullanılabilir olması açısından genel yöntemlere dâhil edilebilir.