LVVT teknik

Ses terapisinin amacı, hastaya sahip olduğu anatomik ve fizyolojik kapasitesi içinde olası en iyi sese ulaşması için yardımcı olmaktır. Farklı yöntemler arasında Lax Vox Ses Terapi Tekniği, silikon tüp ve su direnci kullanılarak sesi oluşturan mekanizmalarda denge ve uyum sağlayan,

doğrudan sese yönelik ve genel kullanım amaçlı bir tekniktir. Hasta ve terapist, kolaylıkla tekniğe adapte olabilir ve karmaşık ses mekanizmaları ile ayrı ayrı uğraşmak yerine patolojiye bütüncül bir yaklaşım sağlanır. Uygulama, ses oluşumundaki işlevleri hastayı doğrudan ve istemli olarak yönlendirmeden, kendiliğinden dengeler ve fonasyon mekanizmasını bütüncül olarak tanımaya yardımcı olan çok yönlü biyogeribildirim sağlar.  Lax Vox tekniğinin temel mekanizması ses yolunun inertansını yükseltmek ve yapay olarak uzunluğunu artırmaktır. Domino etkisi larenksin boyundaki vertikal seviyesinin düşmesi ve uygun abdominodiafragmatik solunumun kolaylaşması ile devam eder.

Lax Vox Ses Terapi Tekniği, vokal ergonomi ve ses bakımını öğrenmek isteyen tüm ses kullanıcıları için uygundur. Şancılar için sesin ‘yerini’ bulmak, rejister kaynaşmasını sağlamak, sesi güçlendirmek, sesin etkinliğini ve kontrolünü geliştirmek ve sesi ısıtıp soğutmak için kullanılabilir. Lax Vox, Vokolojiye ilgi duyan KBB uzmanlarının günlük pratiğinde pek çok fonksiyonel ve organik ses bozukluğunun tedavisinde (Kas gerilim disfonileri, vokal fold nodül ve polipleri, fonasteniler, habitüel ve psikojenik disfoni-afoniler, vokal fold paralizileri, fonomikrocerrahi pre ve postoperatif dönemler) uygulayabilecekleri bir yöntemdir.