•   905523737737
  •   info@vokolojimerkezi.com

Çift Taraflı Ses Teli Felci

Çift taraflı ses teli felci, genellikle tiroid cerrahisi sonrasında ses tellerini hareket ettiren sinirin boynun iki tarafında birden etkilenmesi ile ortaya çıkar. Bu etkilenme, sinirin tam kat kesilmesi ile olabileceği gibi, basıya veya gerilmeye uğraması ile de gerçekleşebilir. Çift taraflı ses teli felci genellikle ciddi bir klinik tablodur. Hastaların en önemli şikâyeti nefes alamamaktır. Hasta […]

Read More »

Ses Cerrahisi

Ses kısıklığının cerrahi tedavisi fonocerrahi olarak bilinen yöntemlerle yapılır. Fonocerrahi fonksiyonel cerrahidir. Tüm yaklaşımlar hastanın sesini daha iyi hale getirmeyi amaçlar. Ünlü foniyatrist Kotby ‘Fonocerrahi, fotocerrahi değildir’ sözleriyle bu gerçeği açıklamıştır. Fonocerrahide en çok özen gösterilmesi ve korunması gereken doku, ses telinin üzerini örten mukoza adı verilen ıslak deridir. Mukoza, ses telinin (fonksiyon gören) organıdır. […]

Read More »

Pedagojik Vokoloji

Ses terapisi kişinin sosyal ve mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak, o kişi için ulaşılabilir ses seviyesine ulaştıracak yöntemler olarak tanımlanmıştır (Aronson). Ancak bir tıp dalı olan foniyatrinin sesle ilgili bölümü olan klinik vokolojide tedavisi yapılan ve ses profesyoneli olmayan bir hastaya yaklaşımla, sahne sanatçısı olan bir ses icracısına yönelik performans yaklaşımı arasında farklılıklar vardır. Bir ses sanatçısının […]

Read More »

Klinik Vokoloji

Ses bozukluklarının çok yönlü ve çok boyutlu yaklaşımların kullanılarak tanı ve tedavinin gerçekleştirilmesi Klinik Vokoloji olarak nitelendirilebilir. Klinik vokoloji, bir tıp dalı olan foniyatrinin ses bozuklukları ile ilgili bölümü olarak ta değerlendirilebilir. Klinik vokolojide anamnez ve fizik muayeneye ek olarak temel vokoloji bilimleri tarafından yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sinyal işleme yöntemleri […]

Read More »

Çift taraflı ses teli felci

Çift taraflı ses teli felcinin önde gelen bulgusu nefes darlığıdır. Çift taraflı ses teli felcinin kliniği daha ağır bir tablodur. Hastanın nefes alması zordur. Nefes verirken aynı zorluk yaşanmaz; bu bulgu astımla felci ayıran önemli bir ayrıntıdır. Bazen tanıda zorluk yaşanabilir, bu hastaların bir kısmı astım tedavisi görür. Verilen ilaç tedavisi sonuç vermeyince ilaç dozları […]

Read More »

Tek taraflı ses teli felci

Tek taraflı ses teli felcinde ses kısıklığı öne çıkan bulgudur. Tek taraflı ses teli felcinde sesin duyulması güçleşir, nefeslilik artar, ses tonunda incelme ve çatlamalar gelişir. Su içerken boğaza kaçması ve öksürme nöbetleri ortaya çıkabilir. Larengospazm (gırtlağın solunum yolunu kapatmak üzere kasılması) özellikle gece boğaza tükürük kaçması ile gece uykudan uyandıran nefessiz kalma atakları olabilir. […]

Read More »

Ses teli felci

Ses teli felci en sık guatr ameliyatlarından sonra cerrahinin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Ses teline motor (kasları hareket ettiren) sinir uyarısı götüren sinir, rekürren sinir olarak bilinir. Beyinden çıkarak gırtlağa giden sinir, ses teline gelmeden önce boyunda ilerlemesi ve geriye doğru kıvrılıp gırtlağa girerek ses tellerinin iç kaslarına girmesi nedeniyle rekürren (geriye dönen) sinir adını […]

Read More »

Klinik Vokoloji nedir?

Klinik vokoloji, ses hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili olan tıp dalıdır. Tanıda kullanılan objektif laboratuvar yöntemlerin yanında sübjektif yöntemler (hasta veya klinisyen algısına dayalı testler) de bu alana girer. Tedavi için ses terapisi yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması klinik vokolojinin temelidir. Fonocerrahi prensiplerinin de vokolojik düşünce ile yapılandırılması, ses hastasının tedavi bütünlüğünün korunması açısından önemlidir. […]

Read More »