•   905523737737
  •   info@vokolojimerkezi.com

Vokoloji nedir?

Vokoloji, insan sesinin habilitasyonu ile ilgili bilimsel çalışmalar ve pratik uygulamalar olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda belirtilen habilitasyon, yapabilir hale getirmek, donanımlı hale getirmek, başka bir deyişle icrayı geliştirmek, mükemmelleştirmek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla vokal habilitasyon sesin tamirinden çok özel ihtiyaçlar veya profesyonel icra için hazırlamak anlamındadır. Ancak vokoloji yaklaşımı, ses bozukluklarının tanı ve tedavisinde de söz […]

Read More »

Vokoloji nedir?

Vokoloji, insan sesinin habilitasyonu ile ilgili bilimsel çalışmalar ve pratik uygulamalar olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda belirtilen habilitasyon, yapabilir hale getirmek, donanımlı hale getirmek, başka bir deyişle icrayı geliştirmek, mükemmelleştirmek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla vokal habilitasyon sesin tamirinden çok özel ihtiyaçlar veya profesyonel icra için hazırlamak anlamındadır. Ancak vokoloji yaklaşımı, ses bozukluklarının tanı ve tedavisinde de söz […]

Read More »

Temel Vokoloji

Vokolojinin laboratuvar alanı, temel vokoloji olarak adlandırılabilir. Temel vokoloji, ağırlıklı olarak sinyal işleme üzerinde çalışır. Sistemin dışarıdan algılanabilen/ölçülebilen sinyaller (akustik, elektriksel, aerodinamik sinyaller ve görüntüleme bulguları) aracılığıyla işleyişinin açıklanmaya çalışılması söz konusudur. Temel vokoloji içinde akustik, aerodinamik, biyomekanik, biyofizik, sibernetik, elektrik-elektronik, nöro-elektrofizyoloji, gibi disiplinler çalışır. Sesin oluşumunun bilimsel araştırılması yanında tanı ve tedaviye yönelik klinik […]

Read More »

Pedagojik Vokoloji

Ses terapisi kişinin sosyal ve mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak, o kişi için ulaşılabilir ses seviyesine ulaştıracak yöntemler olarak tanımlanmıştır (Aronson). Ancak bir tıp dalı olan foniyatrinin sesle ilgili bölümü olan klinik vokolojide tedavisi yapılan ve ses profesyoneli olmayan bir hastaya yaklaşımla, sahne sanatçısı olan bir ses icracısına yönelik performans yaklaşımı arasında farklılıklar vardır. Bir ses sanatçısının […]

Read More »

Klinik Vokoloji

Ses bozukluklarının çok yönlü ve çok boyutlu yaklaşımların kullanılarak tanı ve tedavinin gerçekleştirilmesi Klinik Vokoloji olarak nitelendirilebilir. Klinik vokoloji, bir tıp dalı olan foniyatrinin ses bozuklukları ile ilgili bölümü olarak ta değerlendirilebilir. Klinik vokolojide anamnez ve fizik muayeneye ek olarak temel vokoloji bilimleri tarafından yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sinyal işleme yöntemleri […]

Read More »

Müzeyyen Hanım’ın ardından

Müziğin temel kaynağı, başlangıcı ve temel enstrümanı insan sesidir. Enstrümanların en karmaşığı ve inanılmazı yine insan sesidir. Bu en kıymetli enstrümanın korunması ve performansın devamlılığı; başka bir deyişle sürdürülebilir profesyonellik bir ses sanatçısının en önemli hedeflerinden birisidir. Profesyonel sesin idamesi, ancak disiplinli bir çalışma, düzenli bir yaşam tarzı ile mümkündür. Bir asra yakın ömrünün son yıllarına […]

Read More »

Mesleki Ses

Sesin kullanılmasını elzem olduğu ve onsuz sürdürülebilmesinin imkansız olduğu meslekler vardır. Bazı meslek gruplarında çalışan insanlar için sesleri en az ses sanatçılarının sesleri kadar önemlidir. Ancak maalesef istisnai durumlar dışında büyük çoğunluğu ses eğitimi konusunda yeterli bilince sahip değildir. Ne zaman yanlış kullanımdan doğan sorunlar başlar, işte o zaman sesin değeri anlaşılmaya başlanır. Ses kullanıcılarının […]

Read More »

Profesyonel Ses

Hangi ses güzeldir? Bu sorunun cevabı dünyada yaşamış insanların sayısına yakındır. Her ne kadar zevkler ve renkler tartışılmaz olsa da güzel sesi arayanlar O SES ’i bulmak için ömür harcamaya devam edeceklerdir. Bazı şeylerin bulunması neredeyse imkansızdır, ama o şeyleri aramak, bulmak kadar zevkli ve doyurucudur. Bu biraz da meşhur korsan Kaptan Hook’ un hazinesini […]

Read More »

Doğru Ses Kullanımı

Sesinizi doğru kullanmak için 4 temel kural bulunur: 1.  Uygun postür (Vücut duruşu) 2.  Yeterli nefes desteği 3.  Sağlıklı ses çıkarma tekniği 4.  Ses boşluklarını uygun kullanma Vücut duruşu (Postür), sesinizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok etkiler. Postür, sesin iskeleti gibidir. Doğru duruş pratik olarak şöyle tanımlanabilir: ayaklarınız omuz genişliğinde açık, bir ayak diğerine göre biraz […]

Read More »