•   905523737737
  •   info@vokolojimerkezi.com

Özgeçmiş

 

Eğitim ve mesleki özgeçmişi:

 

1974-1979 Ereğli Sümer İlkokulu

1979-1986 Konya Anadolu Lisesi

1986-1992 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1992-1996 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği – (uzmanlık eğitimi)

1997-2012 Alsancak Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği – KBB uzmanı

1999-2000 Mareşal Çakmak Asker Hastanesi – KBB tabip asteğmen

2003-2012 Alsancak Devlet Hastanesi Vokoloji Birimi kurucu ve yöneticisi

2009-.. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi (Ses Sağlığı Dersi)

2009-.. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı’nda yarı zamanlı öğretim üyesi (Vokoloji Dersi)

2011-.. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Şan Anasanat Dalı’nda yarı zamanlı öğretim üyesi (Vokoloji Dersi)

2011-.. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı (doktora)

2012-2013 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Vokoloji Birimi

2013-.. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji  ve Konuşma Bozuklukları (yüksek lisans)

2013- … İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Vokoloji Birimi (Yrd. Doç. Dr.)

 

Üye olduğu dernek ve kuruluşlar:

Türk Kulak Burun Boğaz baş ve Boyun Cerrahisi Derneği

Profesyonel Ses Derneği

BVA (British Voice Association) (İngiliz Ses Derneği)

ELS (European Laryngology Society) (Avrupa Larenks Topluluğu)

UEP (Union of the European Phoniatricians) (Avrupa Foniyaristler Birliği)

SKYBD (Ses, Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği)

World Artwhistling Society (Dünya Sanatsal Islık Topluluğu)

 

İlgi alanları ve çalışmaları

Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarında başlamıştır. İlköğretim döneminde müzik çalışmalarına başlamış, daha sonra farklı dönemlerde ud, ney ve piyano dersleri almıştır. 1999-2000 yıllarında Türk Sanat Müziği makam usül ve şan eğitimi almış, 2003-2004 yıllarında Selmin Günöz’ün Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarındaki şan derslerine katılarak Klasik Batı Müziği ve şan sesi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Amatör olarak muhtelif konserlerde sahne almıştır/almaktadır.

Ses fiziği ve insan sesi üzerine yoğun ilgisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği KBB uzmanlık eğitimi sonrasında artarak devam etmiştir. Bu yöndeki çalışmalarını insan sesinin bilimsel olarak araştırılması, geliştirilmesi ve ses bozukluklarının tedavisi için oluşturulan ve dünyada da yeni sayılabilecek bir bilim dalı olan Vokoloji üzerinde yoğunlaştırmıştır. Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerle muhtelif ses terapi yöntemleri ve şan pedagojisi konusunda çalışma imkanı bulmuştur.

Dr. İlter Denizoğlu, 2003 yılında Alsancak Devlet Hastanesi KBB Kliniği bünyesinde Vokoloji birimini kurmuştur. 10 yıla yakın bir süre bu merkezde çalışmalarını sürdürdükten sonra 2012-2013 yıllarında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne davet edilerek Vokoloji Birimi kurmuştur. Halen İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Vokoloji Biriminde klinik çalışmalarını sürdürmektedir. Vokoloji alanında Dr Denizoğlu’nun kurduğu merkezler, ülkemizin pek çok bölgesinden profesyonel ses kullanıcılarının başvuruda bulunduğu referans klinikleri haline gelmiştir.

Halen çalışmalarını sürdürdüğü İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Vokoloji Biriminde ses analizi, elektroglottografi, videolarengostroboskopi gibi sesi değerlendirmeye yönelik gelişmiş yöntemler yanında ses terapisi ve gereken durumlarda fonocerrahi uygulanmaktadır. Şan terapisi, ses terapisi ve ses cerrahisinin Dr. Denizoğlu tarafından uygulandığı Vokoloji birimi uluslararası kriterleri karşılayan imkânlara sahiptir. Birime eğitim amaçlı olarak (gözlemci konumunda) il içi ve il dışı muhtelif merkezlerden KBB uzmanı, Dil ve konuşma terapisti ve odyologlar kabul edilmektedir.

Dr. İlter Denizoğlu, Fin kökenli bir ses terapi tekniği olan ve Marketta Sihvo PhD tarafından açıklanan Lax Vox Ses Terapi Tekniği’nin fizyopatolojik mekanizmalarını ortaya çıkarmıştır. Geliştirilmesine de katkıda bulunduğu bu tekniğin eğiticisi olarak uluslar arası ve ulusal ses toplantılarında kurslar düzenlemektedir.

Vokoloji ile ilgili çalışmaları neticesinde yayınlanan ‘Klinik Vokoloji: Ses Terapisi’ isimli kitabı bu konudaki sayılı özgün Türkçe kaynak eserler arasında yer almıştır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Dr Denizoğlu, konuyla ilgili bilimsel kitap çeviri çalışmalarına katılmaktadır.

Şan sesinin araştırılması ve geliştirilmesi yönünde Temel Vokoloji alanında yeni projeler üzerinde çalışan Dr Denizoğlu, klasik şanda kullanılan düşük larinks tekniğini kolaylaştıran ‘Laringoaltimetre’ ve şanda büyük öneme sahip olan duruş/postür bozukluklarının düzeltilmesi için gerçekleştirilen ‘Vokal Postürometre’ isimli iki cihazın projesini Ege Üniversitesi Biyofizik Bölümü öğretim üyesi Doç Dr Murat Pehlivan ile birlikte gerçekleştirmiştir. Patent ve klinik uygulama ile ilgili çalışmaları süren bu buluşların sonuncusu NIPA (Negative Inertance Phonation Apparatus), şancının ilkel ses olarak ta tanımlanan doğal sesini bulması yolunda atılmış bir adımdır. Ülkemizde de ilgi görmüş olan bu çalışmalar ödüle layık görülmüştür (Profesyonel Ses Derneği 2008 uluslararası literatürde yayınlanan en iyi çalışma ödülü (Laryngoaltimeter); 31. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi 2009 en iyi bilimsel araştırma ödülü (Posturometre); 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2010 en iyi çalışma ödülü (NIPA – Negatif İnertansla Fonasyon Yaklaşımı)).

Ses cerrahisi alanında da çalışmalarını sürdüren Dr. İlter Denizoğlu’nun geliştirip çizimini yaptığı fonocerrahi operasyon seti halen ulusal cerrahi alet firmaları tarafından imal edilmektedir. SESAÇAR isimli son buluşunun patent ve üretim çalışmaları sürmektedir. İnsan sesi ile ilgili büyük resmin tamamlanması yolunda 2011 bahar döneminde başladığı doktora çalışmalarına Ege Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda devam etmektedir. Ayrıca 2013 bahar yarıyılında başladığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda başladığı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları yüksek lisans çalışmasına da devam etmektedir.

Vokoloji üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle TC Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında ‘Yılın Doktoru’ ödülüne layık görülmüştür.

Dr İlter Denizoğlu, şan sesiyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını da sürdürmektedir. Şan sesinin en uygun şartlarda oluşturulabilmesi için farklı müzik anlayışlarına sahip şan pedagogları, şan öğrencileri ve ses sanatçıları ile rehabilitasyon/habilitasyon uygulamaları yapmakta, TOBAV ve çeşitli konservatuarlarda eğitim seminerleri düzenlemektedir. İzmir Devlet Operası, TRT İzmir Radyosu, Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu gibi kurumlarda aktif şan hayatını sürdüren profesyonel ses icracıları ile çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca okullar, çağrı merkezleri gibi profesyonel ses kullanıcılarının yoğun olarak çalıştığı kurumlarda da eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Halkın sesle ilgili bilincini artırmak ve bu konudaki bilgi seviyesini yükseltmek amacıyla internet sayfası, muhtelif dergi ve gazetelerde demeç ve yazıları mevcuttur.

Ses sanatçıları ve şan pedagogları ile 10 yılı aşkın bir süredir yaptığı çalışmalarla Pedagojik Vokoloji ders müfredatını hazırlayan Dr. Denizoğlu, Ege, Dokuz Eylül ve Yaşar üniversitesi senatolarından resmi ders programına alınan bu dersi her üç üniversitenin konservatuarlarında vermektedir. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde Ses Sağlığı Dersi; Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı’nda Vokoloji Dersi; Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Şan Anasanat Dalı’nda Vokoloji Dersi vermek üzere yarı zamanlı öğretim üyesi olarak şan sesi ile ilgili eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

Sahne sanatlarında önemli bir boşluk olan, profesyonel ses icracılarının mesleki sorunlarının çözümü için gerekli ‘sanat hekimliği’  üzerinde yoğunlaşmıştır. Farklı türlerde (Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, opera, müzikal, pop, caz, rock, vb) ses icracıları için şan terapisi uygulamaları yapmaktadır.