Çift Taraflı Ses Teli Felci

Çift taraflı ses teli felci, genellikle tiroid cerrahisi sonrasında ses tellerini hareket ettiren sinirin boynun iki tarafında birden etkilenmesi ile ortaya çıkar. Bu etkilenme, sinirin tam kat kesilmesi ile olabileceği gibi, basıya veya gerilmeye uğraması ile de gerçekleşebilir.

Çift taraflı ses teli felci genellikle ciddi bir klinik tablodur. Hastaların en önemli şikâyeti nefes alamamaktır. Hasta nefes verirken büyük bir zorluk çekmez (bazen astımla karışabilen klinik tablo, astımda nefes veriken çekilen zorlukla birbirinden ayrılır). Ses kısıklığı genellikle gözlenmez, ancak yüksek sesle konuşurken seste çatlama ve yüksek sesle konuşamama söz konusudur. Hastaların diğer bir bulgusu da nefes borusuna içeceklerin veya tükürüğün kaçmasıdır.

Kimilerine şaşırtıcı gelse de ses kısıklığı belirgin değildir (ses teli felcine rağmen sesim kısık değil?). bu hayati sorunun üstesinden gelebilmek için yapılabilecek en temel işlem trakeotomi açmaktır. Trakeotomi, boyundan nefes borusuna bir tüp yerleştirerek hastanın bu tüp kanalıyla nefes almasını sağlar. Ne var ki bu girişimin adı bile pek çok hastanın tedaviyi reddetmesine neden olmaktadır. Pek çok hasta, evinde hareketsiz kalarak hava açlığı yaratacak tüm efor gerektiren işlerden kaçınmayı boynundan nefes almaya yeğler. Ancak hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu ayrık nefes alamayacak hale getirebilir ve acil girişimi gerektirebilir.

Çift taraflı ses teli felcinin tedavisi, ses tellerinden birisinin feda edilmesi üzerine kuruludur. Bunun için bir ses teli cerrahi olarak çıkarılabilir, Bir kısmı kesilerek bu bölgede bir açıklık oluşturulabilir, boyundan bir dikişle ses teli yana çekilebilir veya ses teline Botox enjeksiyonu yapılarak bir ses telinin kenara çekilmesi sağlanabilir.

Çift taraflı ses teli felcinin tedavi süreci, ses ve nefes arasında yapılan tercihlerle geçer. Elbette hastanın nefes alması hayati olduğu için he zaman nefes garantiye alınmalıdır. Ses ve nefes bu hastalarda terazinin iki kefesindeki ağırlıkların arasındaki denge gibidir. Sesi daha iyi hale getirmek için nefesi azaltmak, nefesi açmak için sesi kısmak gerekebilir.

Farklı cerrahi tekniklerle artık hem nefesi güvence altına almak, hem de ses kısıklığının seviyesini azaltmak mümkündür. Ancak halen çift taraflı ses teli felcinin nihai tedavisi ortaya çıkabilmiş değildir.