•   905523737737
  •   info@vokolojimerkezi.com

Pedagojik Vokoloji

Ses terapisi kişinin sosyal ve mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak, o kişi için ulaşılabilir ses seviyesine ulaştıracak yöntemler olarak tanımlanmıştır (Aronson). Ancak bir tıp dalı olan foniyatrinin sesle ilgili bölümü olan klinik vokolojide tedavisi yapılan ve ses profesyoneli olmayan bir hastaya yaklaşımla, sahne sanatçısı olan bir ses icracısına yönelik performans yaklaşımı arasında farklılıklar vardır. Bir ses sanatçısının […]

Read More »

Klinik Vokoloji

Ses bozukluklarının çok yönlü ve çok boyutlu yaklaşımların kullanılarak tanı ve tedavinin gerçekleştirilmesi Klinik Vokoloji olarak nitelendirilebilir. Klinik vokoloji, bir tıp dalı olan foniyatrinin ses bozuklukları ile ilgili bölümü olarak ta değerlendirilebilir. Klinik vokolojide anamnez ve fizik muayeneye ek olarak temel vokoloji bilimleri tarafından yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sinyal işleme yöntemleri […]

Read More »

II. Klinik Vokoloji Kursu

II. Klinik Vokoloji Kursu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ev sahipliğinde yapıldı. 31 Ocak 2015 Tarihinde Eskişehir ve çevre illerden gelen KBB hekimlerinin katılımıyla gerçekleşen kursta ses terapilerinin felsefesi, terapi teknikleri anlatıldı. Katılımcılar Lax Vox Ses Terapi Tekniği’ni uygulamalı olarak gerçekleştirdiler.

Read More »

Müzeyyen Hanım’ın ardından

Müziğin temel kaynağı, başlangıcı ve temel enstrümanı insan sesidir. Enstrümanların en karmaşığı ve inanılmazı yine insan sesidir. Bu en kıymetli enstrümanın korunması ve performansın devamlılığı; başka bir deyişle sürdürülebilir profesyonellik bir ses sanatçısının en önemli hedeflerinden birisidir. Profesyonel sesin idamesi, ancak disiplinli bir çalışma, düzenli bir yaşam tarzı ile mümkündür. Bir asra yakın ömrünün son yıllarına […]

Read More »

Ses teli felci nasıl tedavi edilir?

Ses teli felcinin tedavisi cerrahi tedavi veya ses terapisi ile yapılır. Ses teli felcinin tedavisi, tek veya çift taraflı olmasına göre değişkendir. Tek taraflı felçte esas amaç sesin düzelmesidir. Çift taraflı felçte ise ses ve nefes terazinin kefelerindeki ağırlıkların değişmesi gibidir; ses artarsa nefes azalır, nefes açıldıkça ses kısılır. Bu durumda amaç nefesi rahatlatmak, bunu […]

Read More »

Çift taraflı ses teli felci

Çift taraflı ses teli felcinin önde gelen bulgusu nefes darlığıdır. Çift taraflı ses teli felcinin kliniği daha ağır bir tablodur. Hastanın nefes alması zordur. Nefes verirken aynı zorluk yaşanmaz; bu bulgu astımla felci ayıran önemli bir ayrıntıdır. Bazen tanıda zorluk yaşanabilir, bu hastaların bir kısmı astım tedavisi görür. Verilen ilaç tedavisi sonuç vermeyince ilaç dozları […]

Read More »

Tek taraflı ses teli felci

Tek taraflı ses teli felcinde ses kısıklığı öne çıkan bulgudur. Tek taraflı ses teli felcinde sesin duyulması güçleşir, nefeslilik artar, ses tonunda incelme ve çatlamalar gelişir. Su içerken boğaza kaçması ve öksürme nöbetleri ortaya çıkabilir. Larengospazm (gırtlağın solunum yolunu kapatmak üzere kasılması) özellikle gece boğaza tükürük kaçması ile gece uykudan uyandıran nefessiz kalma atakları olabilir. […]

Read More »

Ses teli felci

Ses teli felci en sık guatr ameliyatlarından sonra cerrahinin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Ses teline motor (kasları hareket ettiren) sinir uyarısı götüren sinir, rekürren sinir olarak bilinir. Beyinden çıkarak gırtlağa giden sinir, ses teline gelmeden önce boyunda ilerlemesi ve geriye doğru kıvrılıp gırtlağa girerek ses tellerinin iç kaslarına girmesi nedeniyle rekürren (geriye dönen) sinir adını […]

Read More »

Klinik Vokoloji nedir?

Klinik vokoloji, ses hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili olan tıp dalıdır. Tanıda kullanılan objektif laboratuvar yöntemlerin yanında sübjektif yöntemler (hasta veya klinisyen algısına dayalı testler) de bu alana girer. Tedavi için ses terapisi yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması klinik vokolojinin temelidir. Fonocerrahi prensiplerinin de vokolojik düşünce ile yapılandırılması, ses hastasının tedavi bütünlüğünün korunması açısından önemlidir. […]

Read More »

Pedagojik Vokoloji nedir?

Pedagojik vokoloji, ses icracılarının hem profesyonel olmadan önceki eğitim sürecinde sesin gelişimine destek olmak, hem de mesleki olarak icra sesinin sürdürülebilir olması için çalışır. Yanlış yorumlanabilen pedagojik vokolojinin şan pedagojisinden farkı şöyle tanımlanabilir: Pedagojik vokoloji, şarkı söylemeyi öğretmeyi değil; sesle ilgili bilimsel tabanlı bilinç sağlamayı, şarkı söylerken ses sağlığını korumayı ve bunu geliştirerek sürdürmeyi amaçlar. […]

Read More »