•   905523737737
  •   info@vokolojimerkezi.com

doctorVOX:ses terapisi için yeni bir cihaz

Dünyada ilk kez ses terapisinde kullanılabilecek bir cihaz, Türkiye’den çıkıyor. doctorVOX ses terapisinde hekimlere, ses terapistlerine ve şan eğitmenlerine destek olacak. İlk resmi sunum Ulusal Larengoloji toplantısında 9 Mayıs 2914 tarihinde saat 15.00 te Muhittin Erel Amfisinde gerçekleşecek.

Read More »

Vokoloji nedir?

Vokoloji, insan sesinin habilitasyonu ile ilgili bilimsel çalışmalar ve pratik uygulamalar olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda belirtilen habilitasyon, yapabilir hale getirmek, donanımlı hale getirmek, başka bir deyişle icrayı geliştirmek, mükemmelleştirmek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla vokal habilitasyon sesin tamirinden çok özel ihtiyaçlar veya profesyonel icra için hazırlamak anlamındadır. Ancak vokoloji yaklaşımı, ses bozukluklarının tanı ve tedavisinde de söz […]

Read More »

Vokoloji nedir?

Vokoloji, insan sesinin habilitasyonu ile ilgili bilimsel çalışmalar ve pratik uygulamalar olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda belirtilen habilitasyon, yapabilir hale getirmek, donanımlı hale getirmek, başka bir deyişle icrayı geliştirmek, mükemmelleştirmek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla vokal habilitasyon sesin tamirinden çok özel ihtiyaçlar veya profesyonel icra için hazırlamak anlamındadır. Ancak vokoloji yaklaşımı, ses bozukluklarının tanı ve tedavisinde de söz […]

Read More »

Temel Vokoloji

Vokolojinin laboratuvar alanı, temel vokoloji olarak adlandırılabilir. Temel vokoloji, ağırlıklı olarak sinyal işleme üzerinde çalışır. Sistemin dışarıdan algılanabilen/ölçülebilen sinyaller (akustik, elektriksel, aerodinamik sinyaller ve görüntüleme bulguları) aracılığıyla işleyişinin açıklanmaya çalışılması söz konusudur. Temel vokoloji içinde akustik, aerodinamik, biyomekanik, biyofizik, sibernetik, elektrik-elektronik, nöro-elektrofizyoloji, gibi disiplinler çalışır. Sesin oluşumunun bilimsel araştırılması yanında tanı ve tedaviye yönelik klinik […]

Read More »

Pedagojik Vokoloji

Ses terapisi kişinin sosyal ve mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak, o kişi için ulaşılabilir ses seviyesine ulaştıracak yöntemler olarak tanımlanmıştır (Aronson). Ancak bir tıp dalı olan foniyatrinin sesle ilgili bölümü olan klinik vokolojide tedavisi yapılan ve ses profesyoneli olmayan bir hastaya yaklaşımla, sahne sanatçısı olan bir ses icracısına yönelik performans yaklaşımı arasında farklılıklar vardır. Bir ses sanatçısının […]

Read More »

Klinik Vokoloji

Ses bozukluklarının çok yönlü ve çok boyutlu yaklaşımların kullanılarak tanı ve tedavinin gerçekleştirilmesi Klinik Vokoloji olarak nitelendirilebilir. Klinik vokoloji, bir tıp dalı olan foniyatrinin ses bozuklukları ile ilgili bölümü olarak ta değerlendirilebilir. Klinik vokolojide anamnez ve fizik muayeneye ek olarak temel vokoloji bilimleri tarafından yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sinyal işleme yöntemleri […]

Read More »

EUROVOX daveti

Avrupa Ses Eğitimcileri Derneği (EVTA) tarafından planlanan Eurovox toplantısı 18-20 Haziran 2015 tarihlerinde Riga (Letonya) da yapılacaktır. Dr. İlter Denizoğlu, toplantıya davetli olarak katılarak aşağıdaki dersleri verecektir: Anatomy and physiology from the standpoint of arts, mathematics and sound physics Scientific secrets of breathing for Singing 

Read More »

Şan Sesi ve Şan Terapisi Semineri

Ses Sağlığı ve Profesyonel Ses Kullanımı başlıklı seminer İTÜ MİAM (İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırma Merkezi) ev sahipliğinde İstanbul’ da 26 Şubat Perşembe günü saat 14.00-17.00 saatleri arasında İTÜ Maçka Kampüsü yabancı diller binasında Cevad Memduh Altar Salonunda yapılacaktır.

Read More »

Çift Taraflı Ses Teli Felci

Çift taraflı ses teli felci, genellikle tiroid cerrahisi sonrasında ses tellerini hareket ettiren sinirin boynun iki tarafında birden etkilenmesi ile ortaya çıkar. Bu etkilenme, sinirin tam kat kesilmesi ile olabileceği gibi, basıya veya gerilmeye uğraması ile de gerçekleşebilir. Çift taraflı ses teli felci genellikle ciddi bir klinik tablodur. Hastaların en önemli şikâyeti nefes alamamaktır. Hasta […]

Read More »

Ses Cerrahisi

Ses kısıklığının cerrahi tedavisi fonocerrahi olarak bilinen yöntemlerle yapılır. Fonocerrahi fonksiyonel cerrahidir. Tüm yaklaşımlar hastanın sesini daha iyi hale getirmeyi amaçlar. Ünlü foniyatrist Kotby ‘Fonocerrahi, fotocerrahi değildir’ sözleriyle bu gerçeği açıklamıştır. Fonocerrahide en çok özen gösterilmesi ve korunması gereken doku, ses telinin üzerini örten mukoza adı verilen ıslak deridir. Mukoza, ses telinin (fonksiyon gören) organıdır. […]

Read More »